Op deze pagina vind je meer informatie over onze diversiteit en inclusie werkingen. Deze speciale projecten van CoderDojo Belgium zijn bedoeld om alle jongeren in België kansen te geven om in contact te komen met coderen, programmeren, robotica en de wijde wereld van digitale skills. Dit ongeacht hun achtergrond, geslacht of mogelijkheden.

De kinderen die de weg het makkelijkste vonden naar CoderDojo Belgium bleken voornamelijk jongens en uit de betere middenklasse. Wij willen drempelverlagend werken en iedereen kansen bieden. Want gelijk welke achtergrond, elk kind kan digitale talenten bezitten en moet de kans krijgen deze te ontwikkelen. We willen graag dat ook deze kinderen zo een opstap krijgen naar STEM studies en beroepen.

 

CoderDojo4All

Voor wie

We richten ons op deze doelgroepen:
- meisjes
- allochtone jongeren
- kansarme jongeren
-  jongeren met een (mentale of fysieke) beperking
-  jongeren met andere achtergronden of in eender welke minderheidsgroep

Maar eigenlijk doen we het voor ons allemaal. Want we zijn als community sterker, als we diversiteit in huis hebben!

 

Wat we doen

We partneren met sociale organisaties die onze doelgroepen al bereiken om via hun kanalen jongeren naar onze Dojo’s te trekken. Dit doen we op tal van manieren. Zo trekken we naar sociale organisaties om daar een Dojo te organiseren, gaan we actief een bestaande Dojo promoten bij jongeren in sociale organisaties. We geven ook ondersteuning aan de medewerkers van sociale organisaties en studenten in hun eerste werkervaring!

 

Waarom we het doen

Gelijke kansen 

Weergave maatschappij

STEM promotie

Het is nu eenmaal gemakkelijker om naar een Dojo te komen als je thuis een laptop hebt, en als je ouders de Dojo leiden. Niet iedereen heeft die kans, maar we willen wel iedereen de kans geven om toegang te vinden tot digitale skills. Zo willen we de kansen vergroten tot een goede verdere opleiding, job kansen en het mee zijn met de digitale maatschappij!

We willen dat CoderDojo zoveel mogelijk een weergave van de maatschappij is. Die bestaat uit een diversiteit van culturen, achtergronden “diversabilities” en geslachten. Meisjes, mensen met een beperking, kansarm, andere cultuur, noem maar op. Die diversiteit, die komt er niet zomaar, dus daar willen we extra op inzetten.

“Science, Technology, Engineering & Mathematics” is een veld dat enorm in opmars is. Er worden steeds meer studenten in gevraagd en elke dag nieuwe jobs in gecreëerd in de hele wereld. Nochtans groeit de deelname in de maatschappij niet gelijk en is er nog een kloof te dichten. Voor cijfers, kijk hier. Met CoderDojo4All doen we onze bijdrage aan het dichten van het wereldwijde “STEM gap”.

CoderDojo ging op zoek naar STEM helden!
Want STEM, wat ben je daar nu écht mee?
Zij vertellen over hun STEM beroep!

 

Ik wil graag helpen...

 

.. als CoderDojo Ninja 

Ben je een CoderDojo Ninja en enthousiast om je in te zetten voor diversiteit in jouw Dojo? Heel fijn! Vraag je vrienden mee naar CoderDojo, neem een foto en stuur die ons toe op naar: info@coderdojobelgium.be met jullie namen en Dojo erbij!

...als CoderDojo Coach 

Ben je CoderDojo coach en even enthousiast als wij over diversiteit?Ook jouw hulp is zeker welkom! Je mag ons contacteren met ideeën of vragen over hoe we samen jouw Dojo meer diversiteit en inschrijvingen kunnen bezorgen. We steunen je erg graag! Contacteer Lynn via info@coderdojobelgium.be

...als Vrijwilliger

Wil je graag jouw steentje bijdragen aan dit mooie project? Dat kan zeker, of je nu goed bent IT of niet. Enthousiasme is wat telt! Onze jongeren zouden jouw engagement erg fijn vinden! Registreer je via ons contactformulier: www.coderdojobelgium.be/nl/vrijwilliger-worden. En wij helpen je zo snel mogelijk verder.

...als Partnerorganisatie

Wil je graag met jouw organisatie partneren met CoderDojo? Dat kan zeker, we komen graag bij je langs, doen een workshop binnen jullie werking of denken samen aan een duurzame samenwerking. We kunnen ook mee jullie medewerkers ondersteunen met onze knowhow.
Contacteer Lynn via info@coderdojobelgium.be om de mogelijkheden samen te bekijken!

...als Sponsor 

Wil je graag als bedrijf jouw steentje bijdragen aan dit mooie project? Dat kan en zouden onze jongeren erg fijn vinden! Dit kan gaan van een donatie in geld of laptops of expertise en engagement van medewerkers in een workshop.Contacteer Lynn via info@coderdojobelgium.be om de mogelijkheden samen te bekijken!

 

Enkele voorbeelden

 

CoderDojo4Girlz

Eén van onze doelgroepen, is meisjes. Die zetten we al vijf jaar in de kijker tijdens een evenement geleid en georganiseerd STEM vrouwen en enkel voor meisjes. Dit jaar is de feesteditie & doen we een speciaal eerbetoon aan Sandy die dit evenement ooit bedacht onder de naam CoderDojo4Divas in Vlaanderen. Ondertussen organiseren we onder de #coolgirlscode het evenement op twee locaties ten noorden en ten zuiden van de taalgrens met CoderDojoBelgium.

 

 

CoderDojo4ASS

Dankzij een samenwerking met de ASS school De Lift organiseren we mee speciale Dojo’s voor jongeren in het spectrum. We ontwikkelden specifieke themaboxen met oefeningen en hardware om hen op maat te inspireren!

 

CoderDojo Fedasil

Met Fedasil en Rode Kruiscentra beogen we gezinnen met kinderen en Niet Begeleide Minderjarige Vluchtelingen (NBMV’ers of AMA’s in het vakjargon) te bereiken en hen digitaal vaardig maken.
We gaan langs voor een pop-up en leiden de kinderen en jongeren achteraf naar een CoderDojo in de buurt. Zo krijgen zij extra digitale kansen en integratiemogelijkheden.

 

 

Heb je vragen of suggesties?

Alle hulp welkom! Contacteer ons zeker via info@coderdojobelgium.be

Deelnemen aan CoderDojo