CoderDojo Belgium is een non-profit beweging die gratis bijeenkomsten organiseert voor jongeren van 7 tot 18 jaar om in clubverband te leren programmeren. Dojo’s worden volledig opgezet door vrijwilligers.

 

Visie

Als regionale organisatie voor België zijn wij het centrale platform dat alle Belgische stakeholders van CoderDojo verbindt, zowel tussen de moederstichting (CoderDojo Foundation) in Ierland en de Dojo’s in België als tussen de Belgische Dojo’s onderling. Ook voor derde partijen zoals sponsors, partners of overheidsinstellingen is CoderDojo Belgium de verbindende factor.

 

Missie

CoderDojo Belgium ondersteunt de community in België door het faciliteren van communicatie tussen de Dojo’s, het voorzien van de nodige omkadering voor reeds bestaande Dojo’s, hulp bij het opzetten van een nieuwe Dojo en het bevorderen van de groei van CoderDojo in België in het algemeen. Met deze activiteiten zorgt CoderDojo Belgium ervoor dat de Dojo’s in ons land een zo groot mogelijke impact hebben op de maatschappij.

 

Taken

  • Online Community Management
  • Faciliteren van Kennisdeling
  • Faciliteren van Netwerken
  • Helpen bij opstarten van nieuwe Dojo's
  • Uitdragen en bewaken van CoderDojo waarden en concept

Wie is wie

Raad van Bestuur

Martine
Voorzitster
Muriel
Vicevoorzitster
Johan
Bestuurslid
Jerry
Bestuurslid
Dave
Secretaris
Jonathan
Penningmeester

Team

Bettina
Community lead Vlaanderen
Valérie
Community lead Wallonië
Bart
Operations manager
Maarten
Communication Officer
Ellen
Office & event Manager
An
Technical Administrator
Deelnemen aan CoderDojo